Privacy verklaring

Rijkhuis® is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens door Rijkhuis® en aan Rijkhuis® gelieerde vennootschappen.

 


 

Contactgegevens

Rijkhuis®
Rissezijweg 4
6004 RV Weert
T. 088 – 377 33 00
E. info@rijkhuis.nl
I. www.rijkhuis.nl

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Rijkhuis® verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van de relatie die je met ons hebt.

 

 

Maak je als opdrachtgever gebruik van onze diensten, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen
 • Je internetbrowser en apparaat type

 

Maakt Rijkhuis® gebruik van jouw diensten als leverancier, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Geslacht
 • Kredietwaardigheidscheck
 • Betaalgegevens
 • KvK-inschrijfnummer
 • BTW-nummer

 

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

Rijkhuis® verwerkt je persoonsgegevens voor onderstaande doelen. Deze zijn afhankelijk van de diensten die wij aan jou verlenen of de diensten die wij van jou afnemen.

 

 • Het kunnen uitvoeren van onze diensten in de breedste zin van het woord (zowel online als offline), bijvoorbeeld het realiseren van nieuwbouw woningen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige reclame
 • Contact met je kunnen opnemen per telefoon of e-mail
 • Je kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om je gedrag op onze website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

Op basis van welke grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens?

Rijkhuis® verwerkt je persoonsgegevens op basis van onderstaande grondslagen. Deze zijn afhankelijk van de diensten die wij aan jou verlenen of de diensten die wij van jou afnemen.

 

 • Op basis van je toestemming
 • Ter uitvoering van een overeenkomst
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang. De verwerking van je gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen jouw privacybelang. Zodra jouw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij je gegevens niet langer verwerken.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Rijkhuis® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij je gegevens verzamelen. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

 

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Rijkhuis® verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Rijkhuis® blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wij gebruiken cookies

Rijkhuis® gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rijkhuis® gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden, zodat we je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie > Functie > Bewaartermijn
Facebook Statistieken > meting en onderzoek > Zolang je Facebook account actief is
Instagram Statistieken > meting en onderzoek > Zolang je Instagram account actief is
Innobrix > Functionele cookie voor je Rijkhuis® account > Zolang je Rijkhuis® account actief is
Google Analytics > Analytische cookie die websitebezoek meet > 50 maanden

Rijkhuis® maakt gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Je kunt je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Rijkhuis®. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Rijkhuis® van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, een door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Hoe stuur je ons een verzoek?

Stuur je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens per e-mail naar info@rijkhuis.nl. Dit geldt ook voor een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jouzelf komt, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoort- en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen.
Rijkhuis® wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Rijkhuis® neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per e-mail contact met ons op via info@rijkhuis.nl.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Rijkhuis® behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze pagina bekend gemaakt. We adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Rijkhuis®
Weert, 1 november 2019